By rozpocząć pracę nad zmianą, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej, potrzebujemy dotrzeć do czynników, które nas przed tą zmianą ograniczają. Dotyczy to zarówno osób indywidualnie, zespołów, jak i całych firm.

Jeśli patrzymy na zmianę z osobistej perspektywy, czynnikami ograniczającymi nas mogą być nasze przekonania, lęki i wszystko to, co zostało w nas zapisane, bez naszej woli. Przyjęliśmy to jako pewnik, często jeszcze w dzieciństwie, dlatego bywa, że nie jesteśmy świadomi tego, co nie pozwala nam pójść do przodu.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jedną z przyczyn niemożności wprowadzenia zmian lub zbyt wolnego reagowania na nie, są ludzie. Może doprowadzić to firmę do niepożądanych sytuacji na wielu płaszczyznach. Trudność polega na tym, że spektrum ograniczeń ludzkich może być szerokie, i wszystkie mogą mieć konsekwencje dla funkcjonowania firmy. Poza osobistymi, mogą występować te ściśle związane z zarządzaniem (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, podejmowanie decyzji) i współpracą (budowanie zespołu i efektywna komunikacja). Sprawne i trafne zdiagnozowanie przyczyn, a następnie podjęcie działań, jest dobrym kierunkiem do wyjścia z mniejszych i większych kłopotów.

Jedną z możliwości skutecznego działania jest podjęcie współpracy z firmą coachingową. W całym spektrum korzyści takiego rozwiązania, na podkreślenie zasługuje fakt, że coach może pracować indywidualnie i grupowo z każdym, w zależności od potrzeb, poziomem struktury pracowniczej.  Coaching może obejmować prezesów / właścicieli, managerów różnego szczebla oraz szeregowych pracowników. Jest to więc kompleksowe działanie, którego elastyczność polega na tym, że pracę na poszczególnych szczeblach, można wykonywać równocześnie. Dodatkowo, bardzo ważnym elementem wypracowanych rozwiązań jest to, że pochodzą one z odblokowanego w ludziach potencjału. Dlatego często są innowacyjne, poparte doświadczeniem i bardzo trwałe.

Coaching, jako interaktywny proces rozwoju, pomaga zarówno pojedynczym osobom, jak i organizacjom w przyspieszeniu tempa rozrostu, polepszeniu efektów działania oraz osiąganiu celów, a wybór doświadczonego coacha daje gwarancję pracy najlepiej dobranymi do potrzeb narzędziami. Pozwala to na wypracowanie kompleksowych i skutecznych metod umożliwiających dalszy kierunkowy rozwój.