Czym jest coaching?

International Coaching Federation (ICF) definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Zatem coaching, podobnie jak pokrewne mu dziedziny – mentoring, doradztwo, szkolenia, terapia – kreuje oraz wzmacnia zmianę; jest metodą wspierania osobistego rozwoju. Może to dotyczyć każdego obszaru naszego życia, gdziekolwiek chcielibyśmy wprowadzić pożądaną przez nas nową jakość.

Różnice w podejściach.

Na czym polega różnica pomiędzy poszczególnymi metodami? Istotą coachingu jest ukierunkowanie na przyszłość oraz oparcie całego procesu na potencjale, wiedzy i doświadczeniu klienta (a nie na informacjach pozyskanych od doradcy bądź terapeuty). Dlatego też zmiany zachodzą głęboko we wnętrzu klienta oraz odbywają się na wielu poziomach egzystencji, np. na poziomie emocji, tożsamości, umiejętności czy przekonań. Całość oparta jest o gotowość i chęć samego klienta do podjęcia wyzwania przeformułowania wybranych obszarów swojego życia. Zatem coaching jest wieloaspektowy, wielowątkowy, charakteryzuje się pogłębioną refleksją. Stanowi to o jego efektywności i trwałości. Podejście coachingowe wykorzystuje fakt, iż każdy z nas posiada ogromne zasoby, potencjał, siły witalne oraz życiową mądrość. Dzięki temu jesteśmy kreatywni, odpowiedzialni, zdolni do zmiany i sterowania swoim życiem w pożądanym kierunku. Tak, w coachingu to klient decyduje o tym, w którą stronę pragnie zmierzać, jakie cele osiągnąć, jaki kształt nadać środowisku, w którym funkcjonuje oraz swojemu wnętrzu, by lepiej wypełniać wszelkie życiowe (społeczne) funkcje.

Rola coacha?

Zadaniem coacha jest pomóc klientowi w wydobyciu – czasem zaskakujących i rewolucyjnych – jego własnych strategii, rozwiązań, pomysłów oraz uświadomić mu dostępne spektrum możliwości, poszerzyć perspektywę spojrzenia. Coach towarzyszy, wspiera, odpowiada za przebieg procesu, który ma te zmiany uruchomić, jednak jego cel i treść wypływają od klienta. W tym kontekście, sednem coachingu jest szacunek dla klienta, jego osobowości, wartości oraz potrzeb.

Podsumowując:

Doradztwo, szkolenia – owszem – dostarczą informacji czy instruktażu w pewnym obszarze i zakresie. Coaching zabierze nas natomiast w świadomą podróż kształtowania nowej, satysfakcjonującej nas postawy własnej oraz otaczającej nas rzeczywistości.

Do zobaczenia na sesjach! 🙂
Zespół i-coaching.