Czym jest coaching biznesowy i kto powinien z niego skorzystać?

Coaching biznesowy to rozwiązanie zalecane dla każdej organizacji biznesowej, która stawia na rozwój pracowników i kadry menedżerskiej. Jest procesem polegającym na pracy nad potencjałem zawodowym, motywacją do poszerzenia kompetencji, wprowadzaniem potrzebnych zmian. Może być skierowany do zespołu pracowników, wyłącznie wybranych osób, albo kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Odpowiednio przeprowadzone sesje coachingowe dla firm pozwalają podnieść potencjał, satysfakcję i efektywność podejmowanych działań. Stanowią opłacalną, dającą długotrwałe rezultaty metodę, wykorzystywaną przez większość nowoczesnych organizacji.

Czy można zmierzyć skuteczność sesji coachingowych?

Tak. Stosuje się do tego obiektywne, zewnętrzne mierniki, np. sprawdzając, czy osiągnięto cele ustalone przed rozpoczęciem sesji, a także zadając pytania, realizując zadania i kwestionariusze ustalające samoocenę oraz postępy uczestników.

Jakie są konkretne korzyści płynące z coachingu dla: jednostki, zespołu i organizacji?

W przypadku jednostki można spodziewać się wzrostu skuteczności podejmowanych działań na płaszczyźnie osobistej i zawodowej. Uczestnik sesji szybciej rozwija swoje umiejętności, uczy się myślenia o poszukiwaniu konkretnych rozwiązań, staje się pewniejszy siebie, zyskuje wiarę we własne możliwości, a także większą samoświadomość, np. na temat swoich niekorzystnych nawyków czy schematów myślowych. Coaching poprawia satysfakcję z życia zawodowego i osobistego, oraz zmniejsza objawy stresu czy wypalenia zawodowego.

Zespół osiąga dzięki coachingowi umiejętność sprawniejszego komunikowania się w obrębie grupy, modyfikację sposobu myślenia o sile zespołu w działaniach biznesowych (razem osiągniemy więcej!), pogłębia więzi emocjonalne i zawodowe, pozwala skuteczniej osiągać wyznaczone cele. Podkreśla rolę każdego członka w grupie, przez co poprawia motywację i zaangażowanie w pracy zespołowej. Coaching w takiej formie usprawnia współpracę oraz planowanie kolejnych działań.

Dla organizacji jest to przede wszystkim szansa na ogólną poprawę wyników biznesowych osiąganych zarówno przez pracowników indywidualnych, jak i cały zespół. Efektem są zwiększone morale i satysfakcja wśród osób zatrudnionych, skuteczniejsza realizacja kolejnych projektów i planów, a także możliwość szybszego, mniej kosztownego przeprowadzania długoterminowych inwestycji.

Na czym polega coaching online?

Coaching online jest przeprowadzany za pomocą ogólnodostępnych platform i komunikatorów. Sesje są realizowane niezależnie od lokalizacji, o godzinie dogodnej dla klienta – wymagany jest jedynie dostęp do Internetu. Całość przebiega tak samo, jak w przypadku sesji bezpośrednich.

W jakich miastach i-coaching realizuje sesje „na żywo”?

Działamy na terenie całej Polski, w wybranej przez klienta lokalizacji lub w siedzibie jego firmy. Zapraszamy również na spotkania on-line. Oferujemy także możliwość połączenia obu form prowadzenia sesji coachingowych – wszystko pozostaje w gestii indywidualnych ustaleń klienta z zespołem i-coaching.

Ile kosztuje taka usługa?

Ze względu na różnorodność naszej oferty i możliwość dostosowania jej do indywidualnych potrzeb, cena jest ustalana osobno dla każdego zamawiającego. Zlecający ma bezpośredni wpływ na takie kwestie jak częstotliwość spotkań, ich formuła, miejsce, czy czas trwania sesji. W celu poznania dokładnej wyceny, zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie.

Na co zwrócić uwagę, wybierając coacha?

  • Wykształcenie – warto sprawdzić, jaką szkołę lub kurs ukończył coach, z którym chcą Państwo współpracować.
  • Akredytacja – decydując się na coacha posiadającego certyfikat lub akredytację (ICF, IC, EMCC), zyskują Państwo pewność, że jego kompetencje zostały zweryfikowane przez zaufaną organizację oraz że wykonuje swój zawód zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF.
  • Specjalność – niektóre firmy zajmują się wyłącznie life-coachingiem, inne coachingiem biznesowym. My stawiamy na usługi kompleksowe, ukierunkowane między innymi na potrzeby przedsiębiorców. W skład naszego zespołu wchodzą 4 osoby o różnym zakresie kompetencji. Z i-coaching mają Państwo gwarancję, że sesje przeprowadzi coach wyspecjalizowany w danej dziedzinie.
  • Podejście do klienta – przed rozpoczęciem współpracy proponujemy próbną, niezobowiązującą rozmowę. Dzięki temu mogą Państwo sprawdzić postawę i podejście naszego coacha, dowiedzieć się, jak przebiegają zajęcia i co można z nich wynieść. Dobra relacja z coachem jest bardzo ważna dla osiągnięcia zadowalających rezultatów, dlatego musi opierać się na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i zaangażowaniu.