Stres i zniechęcenie związane z pracą zawodową oficjalnie uznano za schorzenie nieznacznie wcześniej, a niebawem, z początkiem przyszłego roku (2022), tzw. wypalenie zawodowe będzie stanowiło jednostkę chorobową (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób WHO).

Aby odróżnić wypalenie od innych zaburzeń emocjonalnych np. depresji czy nerwicy, objawy wypalenia przedstawia się jako syndrom „trzech A”:

  • Apatia
  • Anhedonia (utrata zdolności odczuwania przyjemności)
  • Astenia (osłabienie).

To charakterystyczne – obok negatywnego nastawienia i nieefektywności pracy – objawy wypalenia zawodowego.

Czynnikami, które mogą przyczynić się do powstania wypalenia zawodowego są często: ciągły stres związany z pracą, konflikty interpersonalne, nadmiar obowiązków, problemy zdrowotne wynikające z przepracowania, nieumiejętność odpoczynku lub jego brak.  Jednak źródeł wypalenia należy szukać w przyczynach spadku motywacji oraz w zmianie nastawienia do reprezentowanych przez nas wartości.

Spotkanie z coachem w tej tematyce jest jednym z najskuteczniejszych sposobów prowadzących do rozwiązania powstałego problemu.

Podczas sesji coachingowej można dokładnie poprzyglądać się temu, co wydarzyło się w naszej karierze, że często wcześniej lubiana przez nas praca, kończy się zniechęceniem i utratą serca do wykonywanych czynności. Jeśli ustalimy, jak wygląda nasza obecna sytuacja, co nas motywuje i co jest dla nas ważne, zmieni się nasze nastawienie do obecnej sytuacji i skierujemy się w stronę konstruktywnych rozwiązań i efektywnych działań.

Czas i przestrzeń, które dostaje klient podczas prawidłowo poprowadzonej sesji, dają możliwość dokładnej analizy zarówno systemu wartości, jak i czynników, które wpływają na poczucie (braku) satysfakcji z wykonywanej pracy. Dodatkowo, nabranie dystansu oraz zmiana perspektywy spojrzenia na problem umożliwiają podejmowanie głęboko przemyślanych i świadomych decyzji. Wysoką skuteczność dobrej sesji coachingowej podkreśla również fakt, że coach nie daje gotowych odpowiedzi, nie doradza, a pomaga coachee w samodzielnym wypracowaniu strategii działania. Taka metoda daje klientowi pewność, że przygotowane rozwiązania są naprawdę jego, z czym znacząco wzrasta prawdopodobieństwo wdrożenia ich w życie.

Zapraszamy do kontaku!