Wykwalifikowani specjaliści

Team i-coaching tworzą wykwalifikowani specjaliści o wysokich umiejętnościach zawodowych i kompetencjach osobistych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wnoszą pozytywną wartość do organizacji, z którymi współpracują. Połączenie wysokiej jakości usług z ukierunkowaniem na rozwój biznesowy klientów, pozwala wydobyć z każdej firmy oraz jej pracowników maksimum wydajności i zaangażowania w codziennych sytuacjach zawodowych.

i-coaching to zespół profesjonalistów reprezentujących najwyższe standardy w zakresie oferowanych usług. Każda osoba z naszej organizacji postrzega swoją pracę jako pasję, którą entuzjastycznie dzieli się z uczestnikami sesji.

Nasze motto

Wspierać organizacje tak, aby jak najlepiej wykorzystywały potencjał, który w sobie mają.

Doskonale oddaje sens tego, czym zajmujemy się na co dzień. Mając na uwadze kompleksowy rozwój naszych klientów, oferujemy im szereg usług, które połączone w jedną całość znacząco przyspieszają rozwój pracowników – za to przedsiębiorcom dają pewność, że zwrot z inwestycji wielokrotnie przekroczy ulokowany w nią kapitał.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować sesje coachingowe idealnie dostosowane do Państwa potrzeb, a także elastycznie balansować między różnymi formami rozwojowymi – w taki sposób, aby osiągnęli Państwo jak najwyższy zwrot z poczynionej inwestycji.

Beata Kaczmarek

Jestem certyfikowanym coachem w programie ICF PCC, trenerem szkoleń z doświadczeniem w biznesie, doradcą zawodowym, facylitatorem...

Jestem certyfikowanym coachem w programie ICF PCC, trenerem szkoleń z doświadczeniem w biznesie, doradcą zawodowym, facylitatorem. Posiadam kompetencje praktyka biznesu i mentora zarządzania. Doświadczenie zdobywałam na stanowiskach menedżerskich, z sukcesami w budowaniu i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi w bankach i instytucjach finansowych. Jako lider realizowałam cele przez motywację i wzmacnianie mocnych stron ludzi z moich zespołów, w myśl zasady, że Firma to ludzie. Rozwój osobisty i otwieranie ludzi na drzemiące w nich możliwości to moja pasja.

Agnieszka Marciniak

Jestem certyfikowanym TRENEREM umiejętności sprzedażowych, komunikacji, obsługi klienta, umiejętności menadżerskich oraz certyfikowanym...

Jestem certyfikowanym TRENEREM umiejętności sprzedażowych, komunikacji, obsługi klienta, umiejętności menadżerskich oraz certyfikowanym COACHEM pracującym wg standardów i wytycznych ICF.

Abslowentka Wydziału Zarządzania i Marketingu w WSZiM w Warszawie, studiów podyplomowych Fundusze Unijne na UŁ, Pozytywna psychologia na SWPS, kursów trenerskich oraz Szkoły Coachów Meritum, zrzeszona w międzynarodowej organizacji przywódczej John Maxell Team.

Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie biznesowe. Jestem praktykiem zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta zarówno wewnętrznego, jaki i zewnętrznego. Realizuję programy rozwojowe, dzięki którym umożliwiam wydobycie potencjału pracowników, podnoszenie ich kompetencji oraz efektywność; pomagam znajdować lub wzmacniać wewnętrzną motywację.

Szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe, które prowadzę, oparte są o moje doświadczenia biznesowe oraz są mocno zakorzenione w polskich realiach. To dzięki temu mam szansę pracować długofalowo z moimi klientami, którzy chętnie do mnie wracają.

Praca z ludźmi i dla ludzi to moja pasja. Cieszę się, że mogę pracować nad skutecznością osobistą i budowaniem trwałych relacji, bo to one w głównej mierze są czynnikiem naszych sukcesów.

Agnieszka Szuniewicz

Jestem certyfikowanym coachem w szkole akredytowanej przez International Coaching Federation (ICF). Oferuję swoim klientom pojedyncze sesje oraz długoterminowe procesy rozwojowe...

Agnieszka Szuniewicz.
Jestem certyfikowanym coachem w szkole coachingowej, akredytowanej przez International Coaching Federation (ICF). Oferuję swoim klientom – zarówno biznesowym jak i prywatnym – pojedyncze sesje, jednak przede wszystkim długoterminowe procesy rozwojowe. Działam w obszarach life i business coachingu. Dodatkowo – właścicielka szkoły językowej, instruktor jogi, międzynarodowy nauczyciel medytacji.
Zainteresowania są głównym motorem napędowym moich działań. Socjologia, psychologia, duchowość – wszystkie te dziedziny zajmują wśród moich pasji bardzo ważne miejsce. Od 2005 roku prowadzę własną szkołę językową, współpracując w zakresie szkoleń językowych z firmami (m.in. Żabka Sp. z o.o., Bowa International, Bowa Polska Sp. z o.o., Autostrada Wielkopolska, R22 S.A., Volkswagen Poznań, Aris Card Polska, TI Poland, Ordersoft, KWS Sp. z o.o.) oraz osobami prywatnymi. Jestem autorem wielu sylabusów oraz programów rozwojowych w nauczaniu języków obcych.
Realizuję również tzw. szkolenia miękkie oraz procesy transformacyjne.
Jestem tłumaczem – wolontariuszem dla międzynarodowej organizacji jogi.
Stale poszerzam zakres swoich kompetencji, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach coachingowych oraz psychologicznych na całym świecie.

Informacje dotyczące kwalifikacji proponowanych coachów

Sesje prowadzą doświadczeni coache z zespołu i-coaching, posiadający międzynarodowe certyfikaty na poziomie Accredited Certified Coach, International Coaching Federation (ICF). Każda z ww. osób ma na swoim koncie ponad 500 godzin doświadczenia pracy z klientami w rozwoju osobistym, przy jednoczesnym przestrzeganiu w swojej praktyce standardów i wytycznych Kodeksu Etycznego ICF.

Wybierając usługi i-coaching, decydują się Państwo na podjęcie współpracy ze specjalistami o bogatym doświadczeniu coachingowym, potwierdzonym międzynarodowymi certyfikatami jakości.