Firmowy
coaching grupowy

Propozycja dla firm poszukujących ciekawych i nietuzinkowych dróg rozwoju, oraz sposobów na zwiększenie motywacji i efektywności zespołów pracowniczych. Coaching grupowy może być doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach krytycznych. Stanowi również świetne narzędzie do przyspieszania prac nad realizacją celów, oraz wydobycia i wsparcia mocnych stron pracowników.

Oferta jest przygotowywana specjalnie dla konkretnego zespołu, po zapoznaniu się z opisem, problemem i tematyką sesji. Najczęściej jest to cały cykl zajęć coachingu dla grupy, będący procesem pracy nad wspólnie postawionymi celami.

Przykładowe tematy i problemy poruszane na spotkaniach, to:

  • Budowanie przywództwa, problemy z przywództwem
  • Komunikacja
  • Innowacyjność
  • Tworzenie nowego zespołu
  • Zaangażowanie, motywacja
  • Rozwój produktu
  • Wprowadzanie nowego produktu na rynek
  • Konflikt w zespole i konflikt interesów w zespole

Sesje dotyczą wspólnie wybranych tematów, podejmowanych według ustalonego harmonogramu.

Indywidualne
sesje coachingowe

Indywidualne sesje coachingowe, które firma może wykupić dla poszczególnych osób zatrudnionych, lub jako pakiet całościowy, przeznaczony do indywidualnego wykorzystania w danym czasie.

Firmowy coaching indywidualny jest przeznaczony dla:

  • Pracowników,
  • Kadry zarządzającej różnego szczebla.

Możliwe jest wykupienie pakietu określonej, większej liczby godzin/sesji wspólnych (np. ok. 50 godzin) do wykorzystania przez poszczególnych pracowników (bez definiowania wcześniej, że będzie to konkretnie np. X sesji czy godzin dla 1 uczestnika).