Proces tzw. „recovery coachingu” jest możliwy do wykorzystania zarówno w życiu prywatnym jak i w strukturach różnych organizacji oraz przedsiębiorstw. Jak sama nazwa wskazuje, pomaga się odbudować, zregenerować, wyjść z kryzysu. Z powodzeniem, od wielu lat, jest stosowany w rozwoju potencjału (osoby / firmy), a także uczy, jak pełniej skorzystać z wewnętrznych zasobów i uchronić się przed niepowodzeniami w przyszłości.

Jeśli chodzi o zastosowanie tej metody w naszym życiu prywatnym, jest ona skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, seksu, jak również do hazardzistów, osób współuzależnionych czy każdej innej postaci uzależnienia. Recovery coaching ma zastosowanie na praktycznie każdym etapie procesu zdrowienia.

W odróżnieniu od terapii nie polega na przepracowywaniu trudnych doświadczeń, nie pokazuje dróg wyjścia z nałogu czy walki z nawrotami, ale pomaga wyznaczać nowe cele i opracować drogi ich realizacji. Odkrycie tych życiowych celów, nowych wartości, zaplanowanie konkretnych działań, urzeczywistnienie ich i monitorowanie, to skuteczny sposób na oderwanie się od uzależnienia i stworzenie dla siebie nowej perspektywy.

Dzięki spotkaniom coachingowym klient buduje solidne fundamenty do wyjścia z nałogu i wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje życie.

Mający duże działanie motywacyjne coaching, pomaga budować jednostkę o mocnym poczuciu własnej wartości i samoświadomości.  Motywacja ta jest silnym bodźcem do rozwoju i zmian, które, oprócz samej abstynencji, nadają wyjściu z uzależnienia trwały i głęboki życiowy sens.

Omawiana forma coachingu stanowi jedną z najskuteczniejszych metod towarzyszących terapii odwykowej i jest obecnie wykorzystywana w najbardziej renomowanych ośrodkach terapii uzależnień na całym świecie.  Jest również dostępna w naszej ofercie. Zapraszamy!