Coaching jako innowacyjne i wielopłaszczyznowe rozwiązanie w poprawie funkcjonowania wyższych uczelni.

  1. Studenci.

Współczesny rynek pracy zgłasza coraz częściej zapotrzebowanie na pracowników kreatywnych, samodzielnych oraz wykorzystujących swój wewnętrzny potencjał – własne pomysły, rozwiązania i strategie.

Zapewnienie dostępu do sesji coachingowych na uczelniach jest formą wyjścia naprzeciw temu zapotrzebowaniu.

Podobnie jak profilaktyka w zapobieganiu chorób, tak przygotowanie osób wchodzących na rynek pracy już na etapie studiów, jest z jednej strony wciąż innowacyjnym, z drugiej jednak bardzo skutecznym działaniem, które z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości. Student, który podczas nauki ma możliwość bieżącego monitorowania własnych predyspozycji, wartości, potrzeb oraz weryfikacji wyznaczanych sobie celów, wchodzi w rynek pracy uzbrojony w narzędzia, które z powodzeniem mogą posłużyć rozwojowi firmy, którą stworzy lub która go zatrudni.

Umożliwienie regularnych spotkań z coachem na uczelni jest coraz częstszą alternatywą dla szeroko rozpowszechnionych biur karier. Choć doradcze wsparcie w zakresie określenia możliwości zawodowych jest bardzo pomocne, to coaching kariery pomaga wydobyć autentyczny potencjał, dać odpowiedź czy student podąża właściwą drogą oraz pomóc w ustaleniu konkretnych kroków, które trzeba wykonać, by dotrzeć do wymarzonej pracy.

2. Kadra akademicka.

Coaching na uczelni to również przydatna technika w wielu obszarach pracy, zarówno pracownikom dydaktycznym jak i naukowym. Począwszy np. od budowania dobrych relacji wykładowca – student poprzez przygotowanie programu kształcenia a na usprawnieniu prac badawczych skończywszy, coaching służy z powodzeniem za ramię, na którym można się wesprzeć, dążąc do uzyskania maksimum satysfakcji, wydajności i zaangażowania w codziennych sytuacjach zawodowych. Pomaga w koncentrowaniu się na realizacji celów i w skutecznym działaniu, z poszanowaniem możliwości i indywidualności każdego z uczestników procesu.

3. Administracja.

Współpraca z wykorzystaniem coachingu jest również możliwa w obszarze zarządzania samą uczelnią jako placówką – przykładowo w obszarach administracji, realizacji kampanii reklamowych bądź tworzenia planów i wizji na przyszłość.

Podsumowując: coaching jako metoda wspomagająca zmianę jest nowoczesną propozycją dla uczelni. Obejmuje studentów, wykładowców, kadrę zarządzającą oraz pracowników administracyjnych. Dobrym prognostykiem jest fakt, że niektóre uczelnie w Polsce już zaczęły korzystać – z powodzeniem – z tego rozwiązania.

Oferta i-coaching obejmuje współpracę z uczelniami. Zapraszamy.